foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 12/2/2024

Νέα σελίδα 4

Σύνδεσμοι WEBEX εκπαιδευτικών

Νέα σελίδα 4

Ωρoλόγιο Πρόγραμμα

Νέα σελίδα 4

Νέα σελίδα 4

Νέα σελίδα 4

Νέα σελίδα 4

Ενδοσχολική βία

Σαν σήμερα

Νέα σελίδα 4

Erasmus+ 2016-18

Τι είναι ο Εσωτερικός κανονισμός

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου

Είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Ενημέρωση για ζητήματα υγείας

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων στο Λύκειο και με βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα:

 • Υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας(υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς χώρους για όλους, εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη, λαμβάνει απουσία και παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.
 • Αποφεύγεται ο συγχρωτισμόςτων μαθητών και για τον λόγο αυτό τα διαλείμματα θα είναι διαφορετικά με  το 1Ο ΕΠΑΛ
 • Συχνός καθαρισμός των χεριώνμε χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει αλκοολούχο διάλυμα.
 • Καλός αερισμόςτων αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
 • Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέωνκαι κηδεμόνων όταν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο.
 • Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
 • Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός τίθεται σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος. .
 • Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 378/τχ Β΄/08-09-2020) εγκυκλίου – μετά την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης – δεν προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν τα μαθήματα μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τέλος,  επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των παιδιών τους. Επίσης να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές- μαθήτριες πρέπει να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το  Ατομικό Δελτίο Υγείας, υπογεγραμμένο από γιατρό.

Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού  

Α. Προσέλευση – παραμονή- φοίτηση  στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 • Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών έχει αποφασίσει διαφορετικά για τη είσοδο των μαθητών/μαθητριών στην τάξη τους. Συνεχής και αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:45 το πρωί το Σχολείο στο τηλέφωνο 2521022223, για τυχόν απουσία του παιδιού τους καθώς και για καθυστερημένη προσέλευση.

 • Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο. Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή παρουσία του γονέα που θα αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας.
 • Η έξοδος του μαθητή από τον σχολικό χώρο ή η παραμονή του εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς άδεια είναι σοβαρό παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην τάξη τους μετά το τέλος του διαλείμματος. Χωρίς άδεια καθυστερημένη προσέλευση χρεώνει τον μαθητή με ωριαία απουσία. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συχνά ο μαθητής ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Τα όρια των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης ως επαρκούς στο Γενικό Λύκειο είναι 114και δεν υπάρχει (από το 2018) η διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή  τους στην ίδια τάξη.

 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας, το τμήμα μου ενημερώνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν αλλαγές και τις οποίες είναι υποχρεωμένο το τμήμα να ακολουθήσει προκειμένου να μην παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό έργο των υπολοίπων τμημάτων, κυκλοφορώντας στους διαδρόμους του σχολείου ή δημιουργώντας φασαρία.
 • Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής, ο μαθητής πηγαίνει   στον Διευθυντή και καταγράφονται τα στοιχεία του, η ημερομηνία και η διδακτική ώρα στο αντίστοιχο βιβλίο καταγραφής Ποινών.  Παραμένει  για το υπόλοιπο της διδακτικής ώρας στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών/τριών, αποσχολούμενος/-η με κάποια εργασία που θα του αναθέσουν. Η αιτιολόγηση της αποβολής  καταγράφεται από τον/τη  διδάσκοντα/ουσα μετά το τέλος της ώρας και  κρίνει αν  θα ενημερώθει τηλεφωνικά ο κηδεμόνας. 
 • Σε περίπτωση παραποίησης  απουσιολόγιου, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο, είναι σοβαρό  παράπτωμα και  επιβάλλεται  ποινή.
 • Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους. Λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Οι υπεύθυνοι καθηγητές και ο/η Διευθυντής/ντρια έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τους γονείς και κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών. Αντίστοιχα, οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών.
 • Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών στέλνονται στους γονείς, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αντίστοιχο έντυπο και οπωσδήποτεαν δεν έχουν emailνα δημιουργήσουν.

Β.  Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος  

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

 • Ο σεβασμός όλων προς τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας (μαθητές, Δ/νση, εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους εργαζόμενους) είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Σχολείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της Σχολικής Κοινότητας.
 • Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν και να προσπαθούν, να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και να σέβονται πάντα το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
 • Η θέση των μαθητών στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος και – για λόγους υγειονομικής ασφάλειας – δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή. Επίσης καλό είναι οι μαθητές να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους μολύβια και τετράδια.
 • Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι μαθητές στις αίθουσες διδασκαλίας. Όσο ο καιρός το επιτρέπει οι μαθητές θα βρίσκονται στο προαύλιο, σε καθορισμένο χώρο και δε θα έρχονται σε επαφή με τους μαθητές των άλλων τμημάτων που κάνουν μαζί διάλειμμα
 • Το αθλητικό υλικό του Σχολείου πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και πάντοτε με την άδεια και την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, αφού πρώτα έχει καθαριστεί και απολυμανθεί.
 • Οι μαθητές ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους μπάλες για να παίζουν στα διαλείμματα.
 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τη γνώμη, την ιδιαίτερη προσωπικότητα και τις πεποιθήσεις ή αντιλήψεις των άλλων. Οφείλουν να εκδηλώνουν πάντοτε σεβασμό και εκτίμηση προς τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους και όλο το προσωπικό του σχολείου. Δεν επιτρέπονται οι φραστικές προσβολές, οι ύβρεις και, πολύ περισσότερο, η σωματική βία κατά των συμμαθητών. κατά την παραμονή στους χώρους του Σχολείου, κατά τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές, κατά την αναμονή των σχολικών λεωφορείων και κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων με αυτά. Τέτοιες ενέργειες αναφέρονται στη Διεύθυνση και οι μαθητές έχουν τις προβλεπόμενες, από την Εκπαιδευτική Νομοθεσία, συνέπειες. Σημειώνεται ότι ο μαθητής διατηρεί τη μαθητική του ιδιότητα τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου.
 • Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και φαγητού στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια αναψυκτικών, καφέδων και φαγητού από εταιρείες διανομής.
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του Σχολείου και συνιστά πράξη που ελέγχεται πειθαρχικά. Σύμφωνα με την υπ. αρ. Δ2β/Γ.Π./οικ. 80727 /15-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4177 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους σχολικούς χώρους.

Τέλος, κάθε ζήτημα που σχετίζεται ή επηρεάζει τη σχολική ζωή και απασχολεί τους μαθητές/τριες ή τους γονείς, καλό είναι να γνωστοποιείται στη Δ/νση του Σχολείου.

Γ. Κινητά τηλέφωνα – χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο

Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του σχολείου (και στο προαύλιο) απαγορεύεται με βάση έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018). Συγκεκριμένα αναγράφεται:

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό μαθητής να έχει στην κατοχή του κινητό, ο μαθητής αποβάλλεται από το σχολείο για μία ημέρα.

Η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου (Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο) επιτρέπεται μόνο στον διδάσκοντα εκπαιδευτικό για την υποστήριξη του μαθήματος του και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Δ . Εκδρομές – Περίπατοι

Λόγω κορωνοϊού, δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και σχολικά πρωταθλήματα. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι μπορούν να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Ε. Παρεκκλίσεις από τους κανόνες – κυρώσεις

Για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους μαθητές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους κανόνες, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών, έτσι ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

ΣΤ .  Ενημέρωση γονέων – συνεργασία με τους Καθηγητές

 • Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες καθηγητές και η συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών.
 • Έχει ήδη αναφερθεί ότι λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η επίσκεψη των γονέων στο σχολείο και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και από το δικτυακό τόπο του σχολείου (https://2epal-dramas.gr/).

 

Ζ . Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η συμβολή του συλλόγου γονέων στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική. Γι’ αυτό οι γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον Σύλλογο και να συμβάλλουν προσωπικά με τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.

Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 

 Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.  

 

Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια τού μαθητή/τής μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο. Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. πρέπει να διατηρούνται καθαρά, και να μην προξενούνται φθορές. Το ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα εποπτικά μέσα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή ώστε να αποφεύγονται φθορές. Κάθε υλική ζημιά επιβαρύνει τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή.

Τήρηση Εσωτερικού Κανονισμού

 Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.

Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.  

Επισκέπτες

Σήμερα 8

Συνολικά 387101

Νέα σελίδα 4

Νέα σελίδα 4

Αθλητισμός

Role Models - Θετικά Πρότυπα

Φωτογραφικό υλικό

Ανακατεύθυνση στον παλιό ιστότοπο του σχολείου


Μαθητικά Περιοδικά
Ηλεκτρονικές εφημερίδες

Ξεχασμένες Πρακτικές
Σημερινές Λύσεις

Φεστιβάλ ταινιών
μικρού μήκους

Κινηματογραφικά
Νέα και... άλλα

Δραμινό
pc-game

Ερευνητικές εργασίες
Σχολικές Δραστηριότητες