Από τη Δευτέρα  9/11/2020 και μέχρι να επανέλθουμε στην κανονικότητα ισχύει το παρακάτω Νέο Ωράριο Διαδικτυακών Μαθημάτων